لینک مستقیم فایل مبانی نظری و پیشینه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی

مبانی نظری و پیشینه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل مبانی نظری و پیشینه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید. ...

2 - 1 - ژئومورفولوژی 8 2 - 2 - قلمرو ژئومورفولوژی 8 2 - 3 - انواع ژئومورفولوژی 8 2 - 3 - 1 - ژئومورفولوژی ساختمانی 8 2 - 3 - 2 - ژئومورفولوژی فرسایشی 9 2 - 4 - ژئومورفولوژی ساحلی 9 2 - 4 - 1 - زمینه‌های مطالعاتی ژئومورفولوژی ساحلی را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد 9 2 - 4 - 2 - طبقه بندی لندفرم ها 10 2 - 4 - 2 - ۱ - فرآیندهای دامنه ای 10 2 - 4 - 2 - 2 - فرآیندهای جریانی ( سیال ) 11 2 - 4 - 2 -  ۳ - فرآیندهای بادی 11 2 - 4 - 2 - 4 - فرآیندهای ساختاری 11 2 - 4 - 2 - ۵ - فرآیندهای دریایی 12 2 - 4 - 3 - فرایندهای موثر در شکل گیری سواحل 12 2 - 5 - تعریف ساحل 13 2 - 5 - 1 - اکولوژی ساحل 14 2 - 5 - 1 - 1 - آب های ساحلی ( Costal Water ) 15 2 - 5 - 1 - 2 - نوار ساحلی ( Shore Line ) 15 2 - 5 - 2 - انواع سواحل 17 2 - 5 - 3 - عوامل مؤثر در پيدايش انواع ساحل عبارتند از : 18 2 - 5 - 4 - طبقه‌بندی‌ انواع‌ سواحل 18 2 - 5 - 4 - 1 - طبقه‌بندی زوس‌ ( Suess ) 20 2 - 5 - 4 - 2 - طبقه‌بندی جانسون‌ ( Johnson 1919 ) 21 2 - 5 - 4 - 3 - طبقه‌بندی کوتون‌ ( Cotton 1952 ) 22 2 - 5 - 4 - 4 - طبقه‌بندی شپارد ( Shepard 1973 ) 23 2 - 5 - 4 - 5 - طبقه‌بندی والنتین‌ ( Valentin 1952 ) 24 2 - 5 - 4 - 6 - طبقه‌بندی تکتونیکی اینمن و نورستروم 25 2 - 5 - 4 - 7 - طبقه‌بندی ژئومرفولوژیکی اینمن‌ و نورستروم 26 2 - 6 - فرایندهای ساحلی 28 2 - 6 - 1 - جریان گردابی : ( Rip curents ) 28 2 - 6 - 2 - جریان ناشی از امواج : ( Wave - generated curents ) 29 2 - 6 - 3 - جریان جزر و مدی : ( Tidal curents ) 29 2 - 6 - 4 - جریان اقیانوسی ( Ocean curents ) 29 2 - 6 - 5 - جریان ناشی از وزش باد : ( Wind - generated curents ) 29 2 - 6 - 6 - جریان رودخانه‌ای : ( Fluvial curents ) 29 2 -

مبانی نظری و پیشینه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال